Windows : ปิดเสียงเตือนเมื่อปรับความดังของลำโพง

เวลาที่เราปรับระดับเสียง บน Windows 10 จะมีเสียงดังทุก ๆ ครั้ง เราสามารถปิดเสียงนั้นได้ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองครับ

เมื่อเราต้องการปรับระดับเสียง คลิกไปที่ไอคอนลำโพง ที่ System tray จะปรากฏแถบให้ปรับระดับเสียง คลิกไปที่ปุ่ม แล้วเลื่อนไปมา เพื่อปรับระดับเสียง จะมีเสียงดังทุก ๆ ครั้ง หลาย ๆ ท่านต้องการที่จะปิดเสียง แต่ไม่ทราบจะทำอย่างไร บทความนี้ จะแสดงวิธีปิดเสียงนั้นครับ

การเปิดเสียงเตือนเมื่อปรับระดับเสียงให้ทำดังนี้

คลิกเมาส์ขวาบนไอคอนลำโพงที่ System tray แล้วคลิก Open Sound settings

จะเปิดไปที่หน้าต่าง Sound ให้ เลื่อนไปที่ด้านล่าง ดับเบิ้ลคลิกที่  Sound Control Panel

จะเปิดมาที่ Sound Control Panel ให้คลิกไปที่แท็บ Sound

เลื่อนลงไป เลือกที่ Default Beep แล้วคลิกที่ลูกศรที่รายการ Windows Background

จะปรากฏรายการต่าง ๆ ให้เลือกที่รายการ (None)

เมื่อเลือกเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

ต่อไปเวลาปรับระดับเสียง ก็จะไม่มีเสียงเตือนอีกแล้วละครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *