Camtasia 2021 : โครงการแบบ Standalone

ใน Camtasia 2021 สิ่งที่เพิ่มมาอย่างหนึ่งที่เอื้อต่อการทำงานเป็นอย่างมาก นั้นคือ Standalone Project  หมดปัญหาเรื่องไฟล์หาย หรือหาไฟล์ไม่พบเวลาเปิดโครงการที่เคยบันทึกเอาไว้ เพื่อมาแก้ไขต่อ เมื่อเราตัดต่อวีดีโอใน Camtasia นั่นคือ “โครงการ” หรือ “Project” นั่นเอง ใน Camtasia เราจำเป็นต้องบันทึกโครงการไหม?? …