การส่งออกและนำเข้ารหัสผ่าน Google Chrome

รหัสผ่านที่เราเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ บันทึกไว้ในเบราเซอร์ Google Chrome หากต้องย้ายไปใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น อาจจะต้องเริ่มหารหัสผ่านป้อนกันใหม่ หรือกรณีที่ต้องลง Windows ใหม่ รหัสผ่านที่เคยบันทึกไว้ หายหมดแน่นอน แต่ช้าก่อน! ไม่ต้องตกใจครับ รหัสผ่านต่าง ๆ ใน Google Chrome นั้น …