Animation ภาพเคลื่อนไหว

การทำ Animation เป็นส่วนสำคัญในการทำคลิปวีดีโอ เพราะการเคลื่อนไหวของภาพหรือวีดีโอต่าง ๆ ทำให้วีดีโอน่าสนใจมากขึ้น อธิบายภาพต่าง ๆ ได้มากขึ้น ง่ายต่อการจดจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ควรฝึกฝนการทำภาพเคลื่อนไหวให้ชำนาญนะครับ Animation คืออะไร Animation คือการทำให้วีดีโอ รูปภาพ หรือพวกตัวอักษรต่าง ๆ เคลื่อนไหวไปมา …