Evernote : นำปุ่ม Home กลับมา

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Evernote สำหรับ Windows ได้มีการปล่อยออกมา ได้มีรูปแบบหน้าตาที่เปลี่ยนไปตามรูปด้านล่างนี้ และเมื่อเปิดใช้อีก ได้มีการอัปเดตรุ่นใหม่ออกมา (10.5.7) และหน้าตาแบบด้านล่างนี้ได้หายไป กลับมาแสดงหน้าตารูปแบบเดิม ๆ อย่างที่เคยเห็น และนี่คือหน้าตา Evernote แบบเดิม ๆ (แต่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการเลือกการแสดงผล) แก้ไขโค้ดเพื่อให้แสดงหน้าตาแบบใหม่ …