แยกเสียงและภาพออกจากกัน

ในการตัดต่อวีดีโอทำสื่อการสอน บางครั้ง เรามีความจำเป็นที่จะต้องแยกเสียงและภาพออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการตัดต่อ เช่น แยกเสียงและภาพออกจากกัน เพื่อลบเสียงออก แยกเสียง เพื่อทำให้การตัดต่อเสียงสะดวกยิ่งขึ้น แยกเสียงเพื่อให้การตัดต่อวีดีโอสะดวกขึ้น เป็นต้น

เสียงที่เรามักจะนำมาแยกออกจากภาพ คือ เสียงจากไมโครโฟน และเสียงระบบ (system audio เสียงที่เราได้ยินจากลำโพงคอมพิวเตอร์)

ภาพที่ 1 :  หน้าต่าง Camtasia

ในการบันทึกวีดีโอสอน หากเราบันทึกเสียงบรรยายด้วยไมโครโฟน บันทึกหน้าจอ และบันทึกเสียงระบบ (system audio) เสียงระบบและวีดีโอหน้าจอ จะบันทึกรวมกันอยู่ในแทร็คที่ 1 และเสียงจากไมโครโฟนจะอยู่ในแทร็คที่ 2

ภาพที่ 2 :  แทร็คเสียงจากไมค์ และแทร็คภาพและเสียงจากระบบ

หากเราบันทึกเฉพาะเสียงจากไมโครโฟนและบันทึกวีดีโอหน้าจอ เสียงและวีดีโอจะรวมกันอยู่ในแทร็คที่ 1

ภาพที่ 3 :  แทร็คเสียงและภาพ

การจะแยกเสียงและวีดีโอออก ให้อยู่กันคนละแทร็ค เพื่อให้สะดวกต่อการตัดต่อ ให้คลิกเมาส์ขวาบนคลิปที่เราต้องการจะแยกเสียงและภาพออกจากกัน จากนั้น ให้คลิกเลือก “Separate Audio and Video”

ภาพที่ 4 :  แยกเสียงและภาพ

เมื่อแยกเสียงและภาพออกจากกันแล้ว เสียงและภาพก็จะอยู่คนละแทร็คแยกกัน

ภาพที่ 5 :  แทร็คเสียงและภาพ

เมื่อภาพและเสียงถูกแยกอยู่กันคนละแทร็คแล้ว ต่อไปเราก็สามารถตัดต่อเสียงหรือวีดีโอได้อย่างอิสระแล้วละครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *