การเพิ่มภาพจากเฟรมวีดีโอ

การส่งออกเฟรมของวีดีโอเป็นภาพ สามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่าง เช่น นำภาพไปประกอบคู่มือ ประกอบเอกสาร การนำภาพมาใช้ขณะตัดต่อ เช่น อาจจะนำมาใช้เพื่อแทนการขยายเฟรม (Extend frame) ของภาพ นำมาซ้อนวีดีโอให้เฟรมนั้นแสดงผลนานขึ้น เช่น การตัดต่อวีดีโอแบบบันทึกภาพและเสียงแยกกัน หรือจะนำมาซ้อนวีดีโอ เพื่อใส่เอฟเฟ็กต์ให้ดูแปลกตา นำมาครอบตัดเพื่อใส่เอฟเฟ็กต์ให้แสดงผลมากกว่าเดิม เช่น การทำ Spotlight …

การส่งออกเสียงเป็นไฟล์

ใน Camtasia เราสามารถส่งออกเสียงที่เราตัดต่อใน Timeline ส่งออกเป็นไฟล์ได้  เพื่อนำไปเปิดฟังยังที่อื่น หรือนำไปปรับแต่งเสียงด้วยโปรแกรมอื่นก็ได้ การส่งออกเสียง การส่งออกเสียงบันทึกลงเป็นไฟล์นั้น ก่อนส่งออกเสียง ให้ตรวจสอบดูก่อนว่า ใน Timeline มีเสียงกี่แทร็ค เราจะส่งออกเสียงทั้งหมดพร้อม ๆ กัน, ส่งออกส่งเสียงทีละแทร็ค หรือส่งออกเสียงเพียงแทร็คเดียวเท่านั้น เพราะการส่งออกเสียง …

การส่งออกเฟรมเป็นภาพ

ในโปรแกรม Camtasia เราสามารถส่งออกเฟรมของวีดีโอที่เราต้องการ ออกมาเป็นภาพได้ เพื่อนำไปใช้งานยังที่ต่าง ๆ เช่น นำไปโพสต์บน Facebook นำไปทำปก Youtube นำไปทำเป็นคู่มือการใช้โปรแกรม หรืออื่น ๆ สุดแล้วแต่ความต้องการของเรา  และในการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากเลย การส่งออกเฟรม การส่งออกเฟรมเป็นภาพ ให้เลื่อน Playhead …

การจัดการแทร็ค

แทร็ค (Track) ก็คือแถวแต่ละแถวที่อยู่ใน Timeline นั่นเอง แทร็คแต่ละแทร็ค มีไว้สำหรับใส่สื่อต่าง ๆ ที่เราจะนำมาตัดต่อเป็นวีดีโอ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ลูกศร หรือ เอฟเฟ็กต์อื่น ๆ เป็นต้น ถ้าสื่อไม่อยู่ในแทร็ค ก็จะไม่มีผลต่อวีดีโอที่เราตัดต่อ สื่อต่าง …

ถอด Timeline จากโปรแกรม

Timeline หรือเส้นเวลา ใน Camtasia คือ ที่ ๆ เรานำคลิปวีดีโอ หรือสื่อต่าง ๆ มาวางไว้ เพื่อตัดต่อ ใส่เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็นวีดีโอ ที่นำไปเปิดยังที่อื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมตัดต่อวีดีโอในการเปิด Timeline …

ค้นหาคีย์ Camtasia ได้จากที่ไหน

คีย์ของ Camtasia ก็คือ ชุดตัวอักษร 25 ตัวที่เราจะได้รับเมื่อซื้อ Camtasia อย่างถูกต้อง เพื่อนำมาลงทะเบียนในโปรแกรม ทำให้สามารถใช้งานได้ไม่มีหมดอายุ และเข้ารหัสได้ไม่มีลายน้ำ เมื่อใช้งานนาน ๆ ไป อาจจะหาคีย์ไม่เจอ หรือต้องการคีย์ไปลงทะเบียนกับ Camtasia ที่เครื่องอื่น แต่จำไม่ได้ว่า จะต้องไปหาจากที่ไหนได้บ้าง …

การจัดการไฟล์บันทึกหน้าจอ

ในบทนี้จะมาทำความรู้จักกับไฟล์บันทึกวีดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่สร้างจากโปรแกรม Camtasia Recorder ไฟล์นี้มีความสำคัญเพราะเราจะนำไฟล์นี้ไปตัดต่อวีดีโอ เพื่อทำวีดีโอสอน เมื่อเราทำความเข้าใจดี ก็จะทำให้เราจัดการ และใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไฟล์บันทึกหน้าจอคืออะไร ไฟล์บันทึกหน้าจอ ก็คือไฟล์สกุล .trec หรือ TechSmith Recording File (Format) นั่นเอง ไฟล์นี้สร้างจากโปรแกรม …

กล้องสมาร์ทโฟนและ Camtasia

ในการสร้างวีดีโอสอน บางครั้งผู้สอน ต้องการใส่วีดีโอผู้สอนขณะทำการสอนเข้าไปในวีดีโอด้วย แต่ติดปัญหาที่ไม่มีเว็บแคม (Webcam) ทำให้ไม่สามารถใส่วีดีโอผู้สอนเข้าไปในวีดีโอได้ การสร้างวีดีโอสอนที่มีหน้าผู้สอนปรากฏในวีดีโอนั้น ไม่จำเป็นต้องมีเว็บแคมบันทึกไปเข้าไปขณะสอนก็ได้ แต่หากมีเว็บแคม ก็จะช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นเท่านั้นเอง เราสามารถประยุกต์ใช้กล้องจากสมาร์ทโฟน กล้องวีดีโอ กล้อง DSLR ที่เราใช้ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอไปพร้อม ๆ กับการบันทึกหน้าจอก็ได้ เมื่อตัดต่อเราก็นำภาพหน้าจอและจากกล้องต่าง ๆ …