แยกเสียงและภาพออกจากกัน

ในการตัดต่อวีดีโอทำสื่อการสอน บางครั้ง เรามีความจำเป็นที่จะต้องแยกเสียงและภาพออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการตัดต่อ เช่น แยกเสียงและภาพออกจากกัน เพื่อลบเสียงออก แยกเสียง เพื่อทำให้การตัดต่อเสียงสะดวกยิ่งขึ้น แยกเสียงเพื่อให้การตัดต่อวีดีโอสะดวกขึ้น เป็นต้น เสียงที่เรามักจะนำมาแยกออกจากภาพ คือ เสียงจากไมโครโฟน และเสียงระบบ (system audio เสียงที่เราได้ยินจากลำโพงคอมพิวเตอร์) ในการบันทึกวีดีโอสอน หากเราบันทึกเสียงบรรยายด้วยไมโครโฟน …

Behaviors กับวรรณยุกต์ไทย

Behaviors (บีเฮเวียร์ส) เป็นเอฟเฟ็กต์ ที่นำไปใส่กับวีดีโอ ภาพ อักษร สัญลักษณ์ต่าง ๆ ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง  ๆ ทั้งเริ่มต้น (In) ขณะกำลังแสดงผลอยู่ (During) และช่วงที่กำลังจะไม่แสดงผล (Out) ที่เราสามารถปรับแต่งการเคลื่อนไหวได้หลายรูปแบบ ช่วยให้วีดีโอดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับ และก็เอฟเฟ็กต์นี้ เริ่มมีตั้งแต่ …

การปรับเสียงจาก Mono ให้เป็น Stereo

การตัดต่อวีดีโอ บางครั้งเสียงที่เราบันทึกมา อาจจะเป็น Mono คือฟังแล้วดังออกลำโพงเพียงข้างเดียว การที่จะส่งออกเสียงไปแก้ไขด้วยโปรแกรมอื่น เพื่อให้เสียงดังทั้งสองข้าง อาจจะใช้เวลา และยุ่งยากเล็กน้อย ใน Camtasia มีฟังก์ชั่นที่จะช่วยให้เสียงที่ดังข้างเดียว เป็นดังทั้งสองข้างเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น เมื่อเราตัดต่อวีดีโอด้วย Camtasia แล้วประสบปัญหาเสียงลำโพงดังเพียงข้างเดียว การแก้ไข ให้คลิกไปยังแทร็คเสียง หรือแทร็คที่มีเสียงที่ลำโพงดังเพียงข้างเดียว ถ้าคลิกที่แทร็คเสียงแล้ว …