การปรับเสียงจาก Mono ให้เป็น Stereo

การตัดต่อวีดีโอ บางครั้งเสียงที่เราบันทึกมา อาจจะเป็น Mono คือฟังแล้วดังออกลำโพงเพียงข้างเดียว การที่จะส่งออกเสียงไปแก้ไขด้วยโปรแกรมอื่น เพื่อให้เสียงดังทั้งสองข้าง อาจจะใช้เวลา และยุ่งยากเล็กน้อย ใน Camtasia มีฟังก์ชั่นที่จะช่วยให้เสียงที่ดังข้างเดียว เป็นดังทั้งสองข้างเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น

เมื่อเราตัดต่อวีดีโอด้วย Camtasia แล้วประสบปัญหาเสียงลำโพงดังเพียงข้างเดียว

การแก้ไข ให้คลิกไปยังแทร็คเสียง หรือแทร็คที่มีเสียงที่ลำโพงดังเพียงข้างเดียว ถ้าคลิกที่แทร็คเสียงแล้ว ให้ดูที่ Audio Properites แต่ถ้าคลิกที่แทร็คที่มีเสียงและภาพ เมื่อคลิกไปแล้ว ให้คลิกที่แท็บ Audio Properties

แล้วทำเครื่องหมายถูกหน้า Mix to mono

ด้วยขั้นตอนเพียงเท่านี้ เสียงลำโพงที่ดังเพียงข้างเดียว ก็จะดังทั้งสองข้างแล้วครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *