การเพิ่มภาพจากเฟรมวีดีโอ

การส่งออกเฟรมของวีดีโอเป็นภาพ สามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่าง เช่น นำภาพไปประกอบคู่มือ ประกอบเอกสาร การนำภาพมาใช้ขณะตัดต่อ เช่น อาจจะนำมาใช้เพื่อแทนการขยายเฟรม (Extend frame) ของภาพ นำมาซ้อนวีดีโอให้เฟรมนั้นแสดงผลนานขึ้น เช่น การตัดต่อวีดีโอแบบบันทึกภาพและเสียงแยกกัน หรือจะนำมาซ้อนวีดีโอ เพื่อใส่เอฟเฟ็กต์ให้ดูแปลกตา นำมาครอบตัดเพื่อใส่เอฟเฟ็กต์ให้แสดงผลมากกว่าเดิม เช่น การทำ Spotlight เป็นต้น

ใน Camtasia เราสามารถส่งออกเฟรมของวีดีโอเป็นภาพได้ และมีตัวเลือกให้เพิ่มภาพเข้าไปที่ Media Bin ได้ แต่ใน Camtasia 2020 มีพิเศษกว่านั้นอีกครับ คือ เมื่อส่งออกเฟรมเป็นภาพแล้ว ยังเพิ่มเข้าไป ณ ตำแหน่งของ Playhead บน Timeline ได้อีกด้วย ไม่ต้องมาเพิ่มเอาเหมือนก่อนแล้วครับ เพิ่มไปที่ Timeline ก็นำไปใช้เพื่อการตัดต่อได้ทันทีเลย

การเพิ่มภาพจากเฟรมวีดีโอ

ให้เลื่อน Playhead ไปยังตำแหน่งของเฟรมที่ต้องการส่งออกเป็นภาพ เมื่อเลื่อน Playhead ให้ดูภาพที่ต้องการใน Canvas จากนั้นให้คลิกเมาส์ขวาบน Playhead แล้วเลือกไปที่ Add Exported Frame

หรืออีกแบบคือ เลื่อน Playhead ไปยังตำแหน่งที่ต้องการส่งออกเฟรมเป็นภาพ จากนั้นให้คลิกที่ไอค่อนรูปกล้อง

เมื่อคลิกไปแล้ว โปรแกรมจะส่งออกเฟรม ณ ตำแหน่ง Playhead ไปเป็นภาพ แล้วเพิ่มเข้าไปที่ Media Bin และ Timeline ณ ตำแหน่งของ Playhead

ส่วนระยะเวลาของภาพนั้น นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับค่าเริ่มต้นที่กำหนดเอาไว้ใน Image ใน Preferences | Timing และเราสามารถเพิ่มลดเวลาได้ ด้วยการคลิกเมาส์ขวาบนภาพ แล้วเลือก Duration ป้อนเวลาที่ต้องการลงไป หรือเราจะใช้การนำเมาส์ลากขยายหรือลดระยะเวลาก็ทำได้เช่นกันครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *