ถอด Timeline จากโปรแกรม

Timeline หรือเส้นเวลา ใน Camtasia คือ ที่ ๆ เรานำคลิปวีดีโอ หรือสื่อต่าง ๆ มาวางไว้ เพื่อตัดต่อ ใส่เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็นวีดีโอ ที่นำไปเปิดยังที่อื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมตัดต่อวีดีโอในการเปิด

Timeline นี้ ใน Camtasia รุ่นก่อน ๆ หน้านี้ไม่สามารถถอดหรือแยกออกจากโปรแกรมได้ แต่ในรุ่น 2020 นี้เราสามารถแยกออกจากโปรแกรมได้ สามารถนำไปวางยังที่อื่น ๆ เพื่อให้สะดวกต่อการตัดต่อวีดีโอ เช่น แยกเพื่อให้ขยายวีดีโอใน Canvas เห็นใหญ่ขึ้น หรือ หากใช้จอ 2 จอ ก็สามารถนำไปวางยังจออื่น ๆ เพื่อให้เห็นหน้าต่างโปรแกรม Camtasia ใหญ่ขึ้นก็ได้ครับ

ในการแยก Timeline ให้คลิกเมาส์ขวาบน Timeline แล้วเลือก Detach Timeline

Timeline ก็จะแยกออกจากตัวโปรแกรมแล้ว เราสามารถย้ายไปยังตำแหน่งอื่น ๆ ได้ตามต้องการ หรือการถอด Timeline เราอาจจะกดปุ่ม Ctrl + 3 ก็ได้

ในการทำให้ Timeline กลับไปติดกับตัวโปรแกรม Camtasia อีกครั้ง ทำได้ตามวิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

  • คลิกเมาส์ขวาบน Timeline แล้วเลือก Attach Timeline
  • กดปุ่ม Ctrl + 3
  • คลิกที่กากบาท มุมบนขวาของ Timeline ที่แยกออกจากโปรแกรม เพื่อปิดหน้าต่าง เมื่อปิด Timeline ก็จะกลับไปติดกับตัวโปรแกรมเหมือนเดิม

สำหรับผู้ใช้ Camtasia 2020 นี่คือ สิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *